Adatvédelmi szabályzat

Az adatvédelmi szabályzat kifejti, hogy a GN Hearing miként dolgozza fel az Ön személyes információit, és mely jogok illetik meg a személyes adatainak a GN Hearing általi gyűjtésével, feldolgozásával és tárolásával kapcsolatban. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben konkrét adatvédelmi értesítést kapott a GN Hearingtől (pl. a GN online szolgáltatásainak igénybevétele során), kérjük, olvassa el ezt az értesítést, amely konkrét információkat tartalmaz az Ön által igénybe vett megoldásra vonatkozóan. 
Az Ön adatainak védelme fontos a GN Hearing számára. A GN Hearing támogatja az Ön adatainak védelmét, továbbá a közzétételre és a méltányos információkezelési gyakorlatokra vonatkozó elveket. A GN Hearing tiszteletben tartja az Ön döntéseit az adatainak védelmét illetően. Ha személyes információkat oszt meg a GN Hearinggel, ezt az információt a jelen szabályzat szerint kezeljük. A GN Hearing adatvédelmi szabályzata egyaránt kiterjed a GN Hearing honlapjára/honlapjaira és alkalmazásaira. A GN Hearing arra buzdítja Önt, hogy olvassa el a jelen adatvédelmi szabályzatot. 

Adatkezelő

A jelen adatvédelmi szabályzatban a „GN Hearing”-re tett hivatkozások, valamint a „mi” és a „minket” kifejezések a GN Hearing A/S-re (azaz a Dániában bejegyzett cégre és a Resound, Beltone és Interton márkák tulajdonosára) utalnak. Mi kezeljük, hogy miként gyűjtik az Ön személyes adatait, valamint ezeknek a GN Hearing általi felhasználási céljait, és „adatkezelőként” járunk el az alkalmazandó európai adatvédelmi jogszabályok értelmében.   
Egy vállalatcsoport (a továbbiakban: „Csoport”) részét képezzük, amely számos országban rendelkezik vállalkozásokkal, amint az a www.resound.com, www.beltone.com és www.interton.com honlapjainkon is szerepel. 
A személyes adatainak feldolgozásáért felelős (korábban adatkezelőnek nevezett) jogi személy:
GN Hearing A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
Dánia
Cégjegyzékszám: 55082715
Telefonszám: +45 45 75 11 11

Adatvédelmi biztos

Amennyiben bármikor kérdései vagy aggályai merülnek fel az adatvédelem kapcsán, forduljon bizalommal az adatvédelmi biztosunkhoz a DPO@GN.com e-mail-címen vagy a +45 45 75 00 00-ás telefonszámon.

Az általunk Önről gyűjtött személyes adatok

A jelen szabályzatban a „személyes adatok” kifejezésen olyan információkat értünk, amelyek Önnel kapcsolatosak, és lehető teszi számunkra, hogy közvetlenül vagy a birtokunkban lévő egyéb információkkal összefüggésben azonosítsuk Önt. A személyes adataihoz tartozik például a neve, az elérhetőségei, a vásárlásokkal kapcsolatos információk, valamint az, hogy miként használja a honlapjainkat és alkalmazásainkat, vagy hogyan tartja velünk a kapcsolatot.
Személyes adatokat gyűjtünk Önről például amikor honlapjainkat vagy alkalmazásainkat használja, szolgáltatásainkat igénybe veszi vagy kapcsolatba lép velünk. 
Az általunk gyűjtött adatok
Az Önnel kapcsolatos információk alábbi kategóriát gyűjthetjük és dolgozhatjuk fel:

A) Elérhetőségek 
Amikor online hallásvizsgálaton szeretne részt venni, vagy hallásvizsgálati szakorvost keres az Ön közelében, elkérhetjük Öntől a nevét, telefonszámát és e-mail-címét, hogy felvehessük Önnel a kapcsolatot. Ha fiókot hoz létre a honlapunkon vagy amikor terméket vásárol tőlünk, elkérjük a címét, hogy elküldhessük oda a termékeket.

B) Hallásvizsgálatok 
Hallásvizsgálatok elvégzéshez, valamint ahhoz, hogy bármilyen úton (telefonon, e-mailen, levélben stb.) felvegyük Önnel a kapcsolatot, megvitassuk a vizsgálat eredményeit és a hallásjavítás lehetőségeit, valamint hallásvizsgálatra időpontot egyeztessünk, hozzájárulását kérjük az Ön elérhetőségeinek és a hallásvizsgálat eredményeinek gyűjtése és feldolgozása tekintetében. A hozzájárulás kiterjed azon jogra is, hogy az adatokat megosszuk az Ön helyi hallásvizsgálati szakorvosával.

C) Felhasználói azonosítók és jelszavak
Hozzáférést biztosítanak Önnek a webáruházainkban található profiljához. 

D) Azok a kommunikációs adatok, amelyeket megoszt velünk, pl. e-mailek, levélváltás, hívások, üzenetek vagy az online chatszolgáltatásunk formájában
Ezek mindenféle kérdés és megkeresés megválaszolására szolgálnak, továbbá arra, hogy információkat terjesszünk a GN Hearing termékeiről és szolgáltatásairól. 

E) Fizetéssel kapcsolatos információk 
A GN Hearing honlapjain található termékek értékesítésekor külső pénzforgalmi szolgáltatókkal működünk együtt. Nincs hozzáférésünk az Ön fizetési adataihoz. Kérjük, tájékozódjon a pénzforgalmi szolgáltatók adatvédelmi szabályzatairól.

F) A GN Hearing Internet Protocollal kapcsolatos jelentései
A GN Hearing arra használja az Ön Internet Protocol (IP) címét, hogy nyomon kövesse a honlap forgalmát és elősegítse a szerverrel kapcsolatos problémák diagnosztikáját. Az IP-címeket nem használjuk az Ön személyes beazonosítására. 

G) Adatsütik használata
Kérjük, olvassa el a sütikre vonatkozó szabályzatunkat, amelyet megtalál a honlapjainkon.

H) Alkalmazások 
Általánosságban a GN Hearing összesített, az egyes személyek beazonosítására nem használható adatokat gyűjt az alkalmazások valamennyi aktív felhasználója körében azáltal, hogy elemzi, hogyan használják általában az alkalmazás funkcióit. Ezek az információk vonatkozhatnak például arra, hogy az egyes funkciókat milyen széles körben használják, és jellemzően mikor aktiválódnak azok. Azt is meg tudjuk állapítani, hogy a felhasználók többsége használja-e a hangerőszabályozó sávot, azt azonban nem követjük nyomon, hogy Ön egyénileg hogyan használja a hangerőszabályozót.
Egyes alkalmazásaink lehetővé teszik, hogy förmverfrissítéseket, finomhangolási távszolgáltatásokat és ügyfélszolgálati támogatást vegyen igénybe annak érdekében, hogy a lehető legtöbbet hozhassa ki a hallókészülékéből. Ez esetben az Ön beleegyezését kérjük az alkalmazás telepítésekor. Az alkalmazás használata opcionális és azzal a további előnnyel és rugalmassággal jár, hogy hozzájuthat a förmverfrissítésekhez stb., de ehhez bizonyos személyes adatainak az alábbi módon történő feldolgozására van szükség. Az alkalmazás használata révén engedélyezi számunkra, hogy hozzáférjünk az alábbi információkhoz Önről és arról, hogyan használja az alkalmazást, valamint hogy feldolgozzuk azokat: a hallókészülék sorozatszáma, hardverazonosítója és szoftververziója, a hallókészülék beállításai, a hallókészülék használati ideje, adatok az eszköztípusról és a műszaki naplóról, valamint helyadatok (amennyiben engedélyezte a GPS-alapú szolgáltatást). 
Finomhangolási távszolgáltatások igénybevételéhez fel kell venni a kapcsolatot a hallásvizsgálati szakorvosával, és alá kell írnia egy hozzájáruló nyilatkozatot. Kérjük, olvassa el az adatvédelmi értesítést, amelyet a finomhangolási távszolgáltatáshoz való hozzájáruláskor kapott.
Ha visszavonja a hozzájárulását, nem fog hozzájutni a hallókészüléke förmverfrissítéseihez az alkalmazáson keresztül. Ha visszavonja a finomhangolási távszolgáltatásokhoz való hozzájárulását, nem fogja tudni igénybe venni ezt a szolgáltatást. Amennyiben helymeghatározási szolgáltatást használ, bármikor kikapcsolhatja a mobilkészüléke helymeghatározási és GPS funkcióit, felfüggesztve ezzel az ilyen információk gyűjtését és feldolgozását.

Személyes adatok gyűjtése

Személyes adatait az alábbi forrás(ok)ból gyűjtjük:
a) közvetlenül Öntől, például olyan információk, amelyeket az alkalmazásban vagy más űrlapokon ad meg, vagy a GN Hearing számára a honlapjainkon nyújtott információk; és

b) közvetlenül az alkalmazásokból és a honlapok használatából.

A személyes adatok feldolgozásának céljai és jogalapja

A GN Hearing a személyes adatok gyűjtését, tárolását és feldolgozását olyan helyzetekre korlátozza, amelyek esetében konkrét cél fogalmazódik meg. Az uniós általános adatvédelmi rendeletre (GDPR) hivatkozva összeállítottuk egy listát a leglényegesebb célokról, amely tartalmazza az ezen célokkal összefüggő tevékenységeink némelyikét is.

Személyes adatait az alábbi jogalapokon dolgozzuk fel:
a) a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja (hozzájárulás):
például ha Ön elfogadta, hogy hírlevelet kap tőlünk, helymeghatározási szolgáltatásokat használ vagy engedélyezte a förmverfrissítéseket egy alkalmazásban.

b) a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja (az Ön és a GN Hearing között létrejött szerződés teljesítéséhez szükséges):
például amikor a GN Hearingnek fel kell dolgoznia az Ön személyes adatait ahhoz, hogy termékeket tudjon eladni és küldeni Önnek.

c) a 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja (a GN Hearing legitim céljainak eléréséhez szükséges): 
például amikor a GN Hearing különböző projektek adminisztrációs erőforrásainak biztosítása céljából tárolja bizonyos személyes adatait.
Minden begyűjtött alkalmazás-használati adat fontos szerepet játszik abban, hogy mindenkor biztosítani tudjuk a GN Hearing által kínált szolgáltatások nyújtását, fenntartását, védelmét és fejlesztését. Ezek továbbá lehetőé teszik számunkra, hogy felismerjük annak szükségét, hogy fejlesszük a meglévő funkciókat és új alkalmazásokat dolgozzunk ki. 
d) a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja (kifejezett hozzájárulás)
Egészségügyi adatok, például abban az esetben, amikor a GN Hearing távillesztéssel vagy online hallásvizsgálattal kapcsolatos adatokat tárol (többek között az ahhoz való hozzájárulását, hogy a hallásvizsgálat eredményeit megosszák a helyi hallásvizsgálati szakorvossal).

A személyes adatok kedvezményezettjei

A GN Hearing általánosságban korlátozza az Ön személyes adatainak megosztását, és azokat mindenkor csak a szükséges mértékben osztja meg. Személyes információit azonban megoszthatjuk az alábbiakkal:
• azok a hallásvizsgálati szakorvosok, beszállítók, üzleti partnerek és értekesítők, amelyekkel együttműködünk a vállalkozásunk fejlesztése érdekében (azaz szolgáltatók, technikai támogatást nyújtó személyek, pénzforgalmi szolgáltatók, webáruház-üzemeltetők, elemzési szolgáltatók, beszállítók és pénzügyi intézetek);
• egyéb együttműködő partnerek (pl. internetszolgáltatók);
• a vállalatcsoport egyes vállalkozásai;
• hatóságok.
Egyes üzleti partnerek és értékesítők a GN Hearing nevében dolgoznak fel személyes adatokat, és az Ön személyes adatait kizárólag a GN Hearing által adott instrukciókkal összhangban, valamint a jelen adatvédelmi szabályzatnak és bármely más megfelelő titoktartási és biztonsági intézkedésnek megfelelve dolgozhatják fel. E harmadik felek saját célra nem dolgozhatják fel személyes adatait. Amennyiben a GN Hearing mégis közzéteszi vagy továbbítja az Ön személyes adatait az említett harmadik felek számára, akik saját célra használhatják személyes adatait, e közzététel vagy továbbítás kizárólag az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban vagy az Ön előzetes hozzájárulásával történhet.
Felhatalmazott harmadik feleknek időnként hozzá kell férniük az Ön személyes adataihoz. Ha a GN Hearing például elküld Önnek egy terméket, meg kell adnia az Ön nevét és címét a kézbesítő cégnek. Szigorúan korlátozzuk a harmadik felek hozzáférését és az Önre vonatkozó információk felhasználását.
Összesített információkat közzétehetünk, illetve megoszthatunk a GN Hearinghez nem tartozó cégekkel, szervezetekkel és egyénekkel, vagy partnereinkkel, akik lehetnek kiadók, hirdetők vagy kapcsolt honlapok. Például közzétehetünk összesített információkat az alkalmazásaink általános használatára vonatkozó trendek bemutatása céljából.
Amennyiben a GN Hearing egyesülésben, vállalatfelvásárlásban vagy eszközértékesítésben érintett, továbbra is biztosítjuk a mobilalkalmazás információinak bizalmas jellegét, és értesítjük az érintett felhasználókat, mielőtt információkat továbbítunk vagy mielőtt új adatvédelmi szabályzat lép életbe ezen információkra vonatkozóan.

Adattovábbítás az EU/EGT területén kívüli országokba 

Amennyire lehetséges, a GN Hearing tartózkodni fog attól, hogy az EU/EGT területén kívül eső országokba továbbítson személyes adatokat. Egyes esetekben azonban ez mégis szükséges lehet.
Továbbíthatunk személyes adatokat az EU/EGT területén kívüli országokba. Az ilyen adattovábbításra kizárólag a fent említett célokból kerülhet sor, és az ilyen továbbítás tekintetében mindenkor biztosítjuk a megfelelő biztosítékok meglétét az alábbiak szerint: 
a) az ország/országok az Európai Bizottság megítélése szerint megfelelő szintű védelemmel rendelkezik/rendelkeznek a személyes adatokat illetően, vagy az EU–USA adatvédelmi pajzs keretelveit alkalmazzák; vagy
b) amennyiben az ország/országok az Európai Bizottság megítélése szerint nem rendelkezik/rendelkeznek megfelelő szintű védelemmel a személyes adatokat illetően, gondoskodunk a megfelelő biztosítékokról a továbbítás során vagy az Európai Bizottság által kiadott, a személyes adatok harmadik országokba történő továbbítására vonatkozó szerződésminták, vagy az illetékes hatóságok által jóváhagyott bármely más szerződéses megállapodás használata révén. A szerződéssel/megállapodással kapcsolatos további tájékoztatásért kérjük, forduljon hozzánk.
 

Adatmegőrzési szabályzat

Személyes adatait addig tároljuk, amíg az a fent leírt célok eléréséhez és a vonatkozó jogszabályok szerinti minimális megőrzési időszakoknak való megfeleléshez szükséges.
Hozzájárulás visszavonása
Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a személyes adatok feldolgozása az Ön hozzájárulásán alapszik, bármikor visszavonhatja azt. 
Azonban kérjük, vegye figyelembe, hogy ez nem vonatkoznak a személyes adatainak a GN Hearing általi, a hozzájárulásának visszavonását megelőzően történő feldolgozására. 
Hozzájárulását visszavonhatja a DPO@GN.com e-mail-címre küldött bejelentéssel. Egyes alkalmazások esetében az alkalmazáson belül is értesíthet minket.

Lemondás, az alkalmazások eltávolítása és lejelentkezés

Lehetőséget biztosítunk a felhasználók számára, hogy lemondjanak arról, hogy további értesítéseket, hirdetéseket stb. kapjanak a GN Hearingtől, amennyiben az ilyen kommunikáció e-mailben történik. Minden e-mail alján megtalálhatók az arra vonatkozó instrukciók, hogyan lehet lejelentkezni és a levéllistáról való törlést kérni. A GN Hearing továbbá arra is lehetőséget biztosít a felhasználóknak, hogy bármikor kérjék a GN Hearing-től, hogy törölje a rájuk vonatkozó információkat az adatbázisából, vagy hogy a jövőben ne küldjön elektronikus hírleveleket.
Egyszerűen megállíthatja az információgyűjtést, ha eltávolítja az alkalmazást. Használhatja a mobilkészülékén elérhető rendes eltávolítási módszert, vagy kezdeményezheti az eltávolítást a mobilalkalmazás webáruházán vagy hálózatán keresztül is. Ha eltávolítja az alkalmazást, az alkalmazás leállítja az GN Hearing további információgyűjtést. 

 

Az Önt megillető jogok 

Mint érintettet tájékoztatjuk, hogy a GN Hearing minden szükséges és megfelelő lépést megtesz annak érdekében, hogy megvédje személyes adatait és biztosítsa jogait. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az alábbiakon kívül más feltételek vagy korlátozások is lehetnek érvényben. 

A hozzáféréshez való jog
Jogában áll hozzáférést kérni bármely személyes információhoz, amelyet Önnel kapcsoltban feldolgoztunk, valamint a feldolgozással összefüggő további információkhoz.

A helyesbítéshez való jog
Jogában áll, hogy kérje az általunk tárolt pontatlan személyes adatok helyesbítését. Ez magában foglalja a hiányos személyes adatok pótlását is.
A törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”)
Bizonyos feltételek mellett megilleti Önt a törléshez való jog, amely azt jelenti, hogy kérésére töröljük az Önre vonatkozóan tárolt személyes adatokat.

A tiltakozáshoz való jog
Bizonyos feltételek mellett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok feldolgozása ellen. Továbbá különösen ahhoz van feltételhez nem kötött joga, hogy a személyes adatainak közvetlen marketing célú feldolgozása ellen tiltakozzon.

A korlátozásához való jog
Bizonyos feltételek mellett jogosult arra, hogy korlátozza az Önre vonatkozó személyes adatok feldolgozását.

Az adathordozhatósághoz való jog
Bizonyos feltételek mellett jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítassa.

A jogainak gyakorlása

Jogainak gyakorlása érdekében lépéseket tehet, ha a DPO@GN.com e-mail-címre ír.

Biztonsági intézkedések

A GN Hearing védi a személyes információkat, amelyeket rendelkezésünkre bocsát. 

A GN Hearing szeretné, ha magabiztosan és tájékozottan tudná használni a honlapjainkat és alkalmazásainkat. 
A GN Hearing elkötelezett a GN Hearing és a felhasználóink védelme iránt a birtokunkban lévő információkhoz való illetéktelen hozzáféréssel, vagy azok illetéktelen módosításával, közzétételével vagy törlésével szemben. Konkrét intézkedéseink:
• Az adatközlést erős titkosítással (128 vagy 256 bites SSL) látjuk el.
• Felülvizsgáljuk az információ-gyűjtési, -tárolási és - feldolgozási gyakorlatainkat, köztük a fizikai biztonsági intézkedéseket is, hogy védelmet nyújtsunk a rendszerekhez való illetéktelen hozzáféréssel szemben.
• A személyes adataihoz való hozzáférést olyan GN Hearing alkalmazottakra, alvállalkozókra és közvetítőkre korlátozzuk, akiknek tudniuk kell ezekről az információkról ahhoz, hogy feldolgozhassák azokat számunkra, és akiket szigorú titoktartási kötelezettségek terhelnek és akik felelősségre vonhatók, valamint a velük kötött szerződések megszüntethetők, amennyiben nem tesznek eleget ezen kötelezettségeknek.
Panasz benyújtása
Amennyiben panaszt kíván emelni a személyes adatainak a GN Hearing általi kezelésével kapcsolatban, kérjük, forduljon az adatvédelmi biztosunkhoz (az elérhetőségeket lásd a fenti 2. szakaszban).
 Tájékoztatjuk, hogy arra is jogosult, hogy a dán adatvédelmi ügynökséghez forduljon olyan panaszokkal, amelyeket nem tudunk orvosolni. 

Dán adatvédelmi ügynökség (Datatilsynet)
Borgergade 28, 5
DK-1300 Koppenhága K
Telefonszám: +45 33 19 32 00
E-mail-cím: dt@datatilsynet.dk
Honlap: www.datatilsynet.dk


Az adatvédelmi szabályzat módosítása

Az adatvédelmi szabályzatot rendszeresen frissítjük, továbbá akkor is, ha azt az alkalmazandó jogszabályok változása indokolja. Az adatvédelmi szabályzat mindenkor tartalmazza a legfrissebb verzió hatályba lépésének időpontjára vonatkozó információt. Az adatvédelmi szabályzatot érintő minden változtatást közzéteszünk a GN Hearing honlapján, és értesítjük Önt azáltal, hogy frissítjük a jelen adatvédelmi szabályzatot az általános alkalmazásfrissítés részeként. Amennyiben a jelen adatvédelmi szabályzat változásai érdeminek és jelentősnek tekinthetők, kifejezetten tájékoztatnia fogjuk ezekről a változásokról.  

A mobilalkalmazásokra vonatkozó használati feltételek 

Használati feltételek

A GN Hearing alkalmazásai rendeltetésszerűen a GN Hearing vezetéknélküli hallókészülékeivel együtt használandók. A GN Hearing alkalmazásai jeleket küldenek a GN Hearing vezetéknélküli hallókészülékeinek, illetve jeleket fogadnak tőlük kiválasztott mobilkészülékeken keresztül, amelyekhez az alkalmazásokat kifejlesztették. Az alkalmazásfrissítési értesítéseket nem szabad kikapcsolni, továbbá javasolt, hogy a felhasználó minden frissítést telepítsen az alkalmazás megfelelő működésének és naprakészségének biztosítása érdekében. Az alkalmazást kizárólag az arra szánt GN Hearing készülékekkel szabad használni. A GN Hearing nem vállal felelősséget azért, ha az alkalmazást más készülékekkel használják. Ezennel kizárunk az ezen alkalmazás használatából közvetlenül vagy közvetetten eredő mindennemű felelősséget. A jelen adatvédelmi szabályzatban foglalt információk a jelenlegi formájukban érvényesek, és nem nyújtanak semmilyen kifejezett vagy közvetett garanciát. Nem vállalunk felelősséget az ezen alkalmazásból vagy a szabályzatban foglalt adatokból származó bármely közvetlen, közvetett, különleges, véletlen, következményként vagy büntetésként előálló kárért. 

Honlap – Felelősségkizáró nyilatkozat

E honlap oktató jellegű információkat tartalmazhat egyes betegségekkel, egészségügyi állapotokkal és kezelésükkel kapcsolatban. Az ilyen információk semmi esetre nem helyettesíthetik az orvosi diagnózist vagy kezelést. Kérje az orvosa vagy más szakképzett egészségügyi dolgozó tanácsát a kezelések megkezdése előtt, vagy ha kérdései merülnek fel az egészségével, fizikai állóképességével vagy kórállapotával állapotával kapcsolatban. A GN Hearing nem foglalkozik orvosi, ápolói vagy egészségügyi tanácsok és szolgáltatások nyújtásával. A GN HEARING NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET AZ E HONLAPON SZEREPLŐ INFORMÁCIÓK TELJESSÉGÉÉRT, HELYTÁLLÓSÁGÁÉRT, AKTUALITÁSÁÉRT, HASZNOSSÁGÁÉRT VAGY PONTOSSÁGÁÉRT. Egyedül Ön felel minden információ ellenőrzéséért.

E honlap a GN Hearingen kívüli harmadik felek által üzemeltetett honlapokra mutató hivatkozásokat tartalmazhat. E hivatkozások az Ön kényelmét szolgálják. A GN Hearing kizárja a felelősséget harmadik fél által üzemeltetett összes olyan oldal kezelése, támogatása, valamint az azokkal fennálló kapcsolat tekintetében, amelyekre e honlap hivatkozásai mutatnak. Javasoljuk, hogy megfontoltan és körültekintően járjon el a www.Hearing.com honlap és az azzal összefüggő vagy arra mutató bármely honlap böngészése során. A világháló olyan anyagokat tartalmaz, amelyek illetlenek, kifejezetten szexuálisak vagy sértőek lehetnek Önre nézve, vagy amelyek pontatlan információkat tartalmazhatnak, ami sérti a szerzői jogra, a rágalmazásra vagy a becsületsértésre vonatkozó jogszabályokat.

Ha termékeket vagy szolgáltatásokat vásárol harmadik féltől vagy honlapról, a GN Hearing nem részese ezen ügyletnek és nem tartozik semmilyen felelősséggel e tekintetben. E HONLAPON SEMMI NEM ÉRTELMEZENDŐ ÚGY, MINT AMELY TERMÉKGARANCIÁT KELETKEZTET VAGY BÁRMELY TERMÉKGARANCIÁT KITERJESZT VAGY EGYÉBKÉNT MÓDOSÍT. FORDULJON A HALLÁSVIZSGÁLATI SZAKORVOSÁHOZ A GN HEARING KORLÁTOZOTT TERMÉKGARANCIÁJÁVAL KAPCSOLATOS RÉSZLETEES INFORMÁCIÓKÉRT.

A GN Hearing nem vállal felelősséget és nem szavatolja, hogy az e honlapról és a rá mutató bármely honlapról letöltött bármely fájl mentes a hibáktól, vírusoktól vagy egyéb káros tulajdonságoktól. Kijelenti, hogy a www.Hearing.com honlapról és az azzal összefüggő vagy arra mutató bármely honlapról letöltött fájlok vagy lekért információk tekintetében felmerülő minden kockázat Önt terheli. Elismeri, hogy tanácsolták Önnek, hogy tegyen meg minden szükséges lépést a számítógépe és fájljai törlésével, megsemmisülésével, károsulásával vagy egyéb hibás működésével szembeni védelem érdekében.